Δεν υπάρχουν προϊόντα στη λίστα αγαπημένων σας.

Κοινωνική Υπευθυνότητα


Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η Κοινωνική Υπευθυνότητα είναι μία έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες της ΙΚΕΑ και του Ομίλου FOURLIS.

H Διεύθυνση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS δημιουργήθηκε το 2008 με στόχο το συντονισμό των εταιρειών του Ομίλου σε πρωτοβουλίες και δράσεις στον τομέα της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, με γνώμονα τις Αξίες και τις Αρχές μας. Η Διεύθυνση λειτουργεί και αναπτύσσεται διαρκώς, έχοντας ως βασική προτεραιότητα το σεβασμό στους Ανθρώπους μας, τη στήριξη της Κοινωνίας και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Από τον Νοέμβριο του 2008 ο Όμιλος FOURLIS είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact), της μεγαλύτερης εθελοντικής πρωτοβουλίας για την υπεύθυνη επιχειρηματική δράση. Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ αποτελείται από δέκα Αρχές που απορρέουν από διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και αφορούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Συνθήκες Εργασίας, την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και την Προστασία του Περιβάλλοντος, Αρχές τις οποίες στον Όμιλο FOURLIS δεσμευόμαστε να υιοθετούμε, να υποστηρίζουμε και να προωθούμε, μέσω της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.