Δεν υπάρχουν προϊόντα στη λίστα αγαπημένων σας.

Ενημέρωση για την χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

Υπεύθυνος επεξεργασίας:
Το σύστημα ελέγχεται από τη HOUSE MARKET A.E.
Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: dpo@fourlis.gr

Σκοπός/Νόμιμη βάση:
Πραγματοποιείται παρακολούθηση και καταγραφή της εικόνας σας στον ελεγχόμενο χώρο βάσει του έννομου συμφέροντος της  HOUSE MARKET A.E.  για την προστασία προσώπων και αγαθών.
Τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος αυτών.

Δικαιώματα:
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα πρόσβασης, παρακαλώ επικοινωνήστε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο dpo@fourlis.gr, στο τηλ .801 11 22 722 από σταθερό ή στο τηλ. 210 35 43 403 από κινητό.
Περισσότερες πληροφορίες: Δείτε το φυλλάδιο Ενημέρωσης.