Δεν υπάρχουν προϊόντα στη λίστα αγαπημένων σας.

Όροι διαγωνισμού Πάσχα για μένα είναι - Instagram

1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HOUSEMARKET AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», κτήριο 501, 19002 Παιανία, (στο εξής «ο Διοργανωτής» ή «HOUSEMARKET») με τη συνεργασία της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «Bold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας» (εφεξής «OGILVY») με έδρα τον Γέρακα Αττικής, οδός Ημαθίας, αρ. 10, (από κοινού αναφερόμενες και ως «Οι Εταιρείες»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια μέσω Διαδικτύου (περαιτέρω o «Διαγωνισμός») με δώρο 5 δωροκάρτες ΙΚΕΑ, αξίας 50 ευρώ έκαστη.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος άνω των 18 ετών οι οποίοι διαθέτουν λογαριασμό χρήστη στο Instagram (στο εξής «Συμμετέχων» ή «χρήστης»). Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει και την αποδοχή των όρων του.

3] Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της HOUSEMARKET, και της «OGILVY Α.Ε» όπως επίσης και οι συγγενείς τους πρώτου & δευτέρου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

4] Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του Instagram Account του Διοργανωτή, συγκεκριμένα στη σελίδα https://www.instagram.com/ikeagreece /

5] Ο εν λόγω Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

6] Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 21/4/2021, ώρα 14:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τη Μ. Τρίτη 27/04/2021, ώρα 11:00 π.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών. Για την ανάδειξη των νικητών του Προγράμματος θα διεξαχθεί κλήρωση την Μ. Τρίτη 27/04/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. Η HOUSEMARKET, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματίσει να διαθέσει πέντε (5) δωροκάρτες ΙΚΕΑ, εφεξής τα «Δώρα», αξίας πενήντα (50) ευρώ έκαστη. Στην κλήρωση θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και πέντε (5) επιλαχόντες. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η HOUSEMARKET διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή και των επιλαχόντων. Οι δωροκάρτες θα σταλούν στους νικητές με τη μορφή κωδικών μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram και θα μπορούν να εξαργυρωθούν στο ikea.gr και στα καταστήματα ΙΚΕΑ με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που αναφέρονται στο https://www.ikea.gr/agora-dorokartas-ikea/. Η ενημέρωση του κάθε νικητή θα γίνει μέσω δημόσιου σχολίου από την HOUSEMARKET, στην αρχική ανάρτηση του διαγωνισμού, κάτω από την απάντηση του κάθε νικητή, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την διεξαγωγή της κλήρωσης και την ανάδειξή τους, ζητώντας από τους χρήστες να στείλουν προσωπικό μήνυμα στη σελίδα της HOUSEMARKET στο Instagram για να λάβουν τον κωδικό της δωροκάρτας.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν ανταποκριθεί στην επικοινωνία ή δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λάβει το Δώρο του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του, ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα (αναπληρωματικό) για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν άκαρπης προσπάθειας επικοινωνίας με το νικητή/ αναπληρωματικό (ενδεικτικώς αναφερομένων και όχι περιοριστικώς για λόγους που οφείλονται π.χ. αδράνησε να παραλάβει το Δώρο του) και διατηρεί το δικαίωμα να αποδώσει το Δώρο στους αναπληρωματικούς τους - ή και να το ακυρώσει. Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλα δώρα.

7] Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που τυχόν υποβληθούν περισσότερες από μία (1) συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα, στην ηλεκτρονική κλήρωση θα περιλαμβάνεται μία (1) μόνο συμμετοχή, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών που έχουν υποβληθεί από τον ίδιο λογαριασμό. Για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ο χρήστης θα πρέπει να αφήσει το σχόλιό του κάτω από το post της προωθητικής ενέργειας, η οποία φιλοξενείται στην σελίδα https://www.instagram.com/ikeagreece. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου. Έκαστος Συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο (ενδεικτικώς αναφερομένων άσεμνου, προσβλητικού, δυσφημιστικού που υποκινεί ή δύναται να υποκινεί μίσος, διακρίσεις ή βία ή παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κλπ) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε, στη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή να απορρίψει περιεχόμενο που κατά την κρίση του είναι ακατάλληλο. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.

8] Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Διοργανωτής. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων.

9] Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου του διαγωνισμού με σχετική ανάρτηση στη σελίδα (https://www.instagram.com/ikeagreece) κατά την απόλυτη κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει το διαγωνισμό.

10] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας εταιρείας.

11] Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της Διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

12] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας.

13] Κάθε συμμετέχων ενημερώνεται με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από την HOUSEMARKET, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι (ανάλογα με το περιεχόμενο της ανάρτησης του Συμμετέχοντα) το όνομα χρήστη στο Instagram, όνομα και επώνυμο χρήστη, εικόνα χρήστη ή/και τρίτου προσώπου. Στα δεδομένα αυτά έχει πρόσβαση και τρίτη εταιρεία (εκτελούσα την επεξεργασία) η οποία παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες στην HOUSEMARKET σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες εντολές της. Τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρούνται για ένα (1) μήνα από την λήξη του διαγωνισμού ενώ τα δεδομένα των νικητών και επιλαχόντων για τρεις (3) μήνες και μετά θα διαγράφονται. Η Διοργανώτρια δεν θα διαβιβάζει σε τρίτους (πλην των ως άνω αποδεκτών) ή σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ και ΕΟΧ) τα δεδομένα που συλλέγει και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους από αθέμιτη πρόσβαση και επεξεργασία. Κάθε σχόλιό του κάτω από το post της προωθητικής ενέργειας, η οποία φιλοξενείται στην σελίδα https://www.instagram.com/ikeagreece αποτελεί αποδοχή από τον χρήστη των παρόντων όρων και της ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και συνιστά θετική ενέργεια που δηλώνει ότι συναινεί στην παρούσα επεξεργασία του των δεδομένων του.

Ειδικά για τους νικητές και επιλαχόντες του διαγωνισμού, η HOUSEMARKET δηλώνει και κάθε Συμμετέχων αποδέχεται ότι η HOUSEMARKET ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω, με σκοπό την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την υλοποίηση της παροχής που αποτελεί το δώρο, ήτοι η Διοργανώτρια θα δύναται να δημοσιοποιεί το όνομα χρήστη στο Instagram ή το όνομα των νικητών και των επιλαχόντων.

14] Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τηρηθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κάθε Συμμετέχων έχει, σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την HOUSEMARKET ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω, καθόλη την διάρκεια της επεξεργασίας όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα του: (α) να υποβάλει γραπτό αίτημα στην HOUSEMARKET για (i) πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων, (iii) την, υπό προϋποθέσεις, μερική ή ολική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, (iv) τον, υπό προϋποθέσεις, περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής του αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπου έχει δοθεί συγκατάθεση και (β) να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύννομη. Η άσκηση κάποιων από τα δικαιώματα αυτά μετά την συμμετοχή δύναται να σημαίνει την ακύρωση της συμμετοχής (π.χ. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας ή ανάκληση της συγκατάθεσης). Για περισσότερες πληροφορίες οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Διοργανωτή στο email dpo@fourlis.gr.

15] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι σε ειδική καρτέλα (tab) της ιστοσελίδας της HOUSEMARKET (Όροι διαγωνισμού Πάσχα για μένα είναι - Instagram | IKEA Ελλάδα)

16] Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.