Δεν υπάρχουν προϊόντα στη λίστα αγαπημένων σας.

Ενημέρωση Διαχείρησης Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη

Η εταιρεία με την επωνυμία HOUSEMARKET A.E. με έδρα στην Παιανία Αττικής (Εμπ. Πάρκο Αεροδρομίου, Κτήριο 501, Τ.Κ. 190 02) (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) συλλέγει το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και το email σας για τον σκοπό της δημιουργίας συνάντησης με τους ειδικούς μας συνεργάτες, στο κατάστημα ΙΚΕΑ που θα επιλέξετε για το σχεδιασμό της κουζίνας σας την ημέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί στο πλαίσιο της αιτηθείσας από εσάς υπηρεσίας «Online Ραντεβού για σχεδιασμό κουζίνας». Τα προσωπικά δεδομένα αυτά είναι τα κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα αναγκαία για τον ως άνω  σκοπό, δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τον σκοπό αυτό και εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφαλή επεξεργασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Για την παροχή της υπηρεσίας η εταιρεία χρησιμοποιεί εξειδικευμένους εργαζόμενους με τους οποίους θα συζητήσετε τις ανάγκες σας για τον σχεδιασμό της κουζίνας σας μέσω βιντεοκλήσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης είναι να διαθέτετε internet για να μπορείτε να συνδεθείτε. Για την υπηρεσία «Online Ραντεβού για σχεδιασμό κουζίνας» θα πρέπει να προσκομίσετε σχέδιο της κουζίνας σας. Μετά θα συζητήσετε με βάση τις μετρήσεις εφόσον έχουν γίνει ή με βάση την κάτοψη και τις δικές σας μετρήσεις, για το στιλ που επιθυμείτε, θα εμπνευστείτε μέσα από ειδικά κολάζ και θα χρειαστεί να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις για να γίνουν αντιληπτές οι ανάγκες σας. Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να ανοίξετε την κάμερα και να δείξετε στον προσωπικό σας διακοσμητή τον χώρο που επιθυμείτε να διαμορφώσετε για να έχει καλύτερη αντίληψη. Καλό είναι να αποφύγετε να παρουσιάσετε προσωπικά σας δεδομένα (όπως παιδιά, οικογενειακή κατάσταση κλπ). Το σχέδιο και οι συμβουλές που θα δημιουργηθούν ειδικά για το χώρο σας μαζί με τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία του ραντεβού, αν δεν προβείτε σε αγορά κουζίνας, αλλιώς για δύο (2) έτη.

Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται στην σχετική νομοθεσία: διόρθωση και επικαιροποίηση των δεδομένων, μερική ή ολική («δικαίωμα στη λήθη») διαγραφή τους, εναντίωση ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων, φορητότητα των δεδομένων, εναντίωση στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων καθώς και ανάκληση τυχόν δοθείσης συγκατάθεσης. Το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί με email  στην διεύθυνση dpo@fourlis.gr, ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6293011. Η εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία της έγκυρης υποβολής του, με την επιφύλαξη για μη ικανοποίηση ή μερική ικανοποίηση του δικαιώματος, εφόσον αυτό γίνεται για την τήρηση έννομης υποχρέωσης της εταιρείας ή επειδή είναι αναγκαίο από τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει προς τον πελάτη ή για την εξυπηρέτηση των εύλογων έννομων συμφερόντων της. Η ανάκληση της τυχόν δοθείσας συγκατάθεσης δεν καταλαμβάνει νόμιμες επεξεργασίες που έγιναν στον χρόνο που ίσχυε η συγκατάθεση. 

Εφόσον θεωρείτε ότι δεν ικανοποιείστε από την απάντησή μας ή τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email complaints@dpa.gr).

Για τη Γενική Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων δείτε εδώ.