Kitchen appliances

aporrofitires-kai-filtra-gia-aporrofitira

Extractor hood & filters

psugeia-kai-katapsuktes

Fridges & freezers

proiodakouzinailektrikes-suskeues-kouzinasesties-kouzinas

Hobs

pludiria-piaton

Dishwashers

fournoi-mikrokumaton

Microwave ovens

fournoi-kouzinas

Ovens

96 Products
Per: 20
  • 20
  • 40
MOJLIG, induction hob, 302.371.38

MOJLIG

induction hob

302.371.38

€ 259,00
1295 reward points
NYTTIG, hob separator for drawer, 302.432.95

NYTTIG

hob separator for drawer

302.432.95

€ 20,00
100 reward points
TREVLIG, induction hob, 302.916.15

TREVLIG

induction hob

302.916.15

€ 279,00
1395 reward points
HYGIENISK, integrated dishwasher, 303.319.37

HYGIENISK

integrated dishwasher

303.319.37

€ 699,00
3495 reward points
MATMASSIG, induction hob, 303.688.22

MATMASSIG

induction hob

303.688.22

€ 299,00
1495 reward points
FOLJANDE, wall mounted extractor hood, 303.889.62

FOLJANDE

wall mounted extractor hood

303.889.62

€ 549,00
2745 reward points
SMAKSAK, forced air oven, 304.116.89

SMAKSAK

forced air oven

304.116.89

€ 549,00
2745 reward points
MATTRADITION, forced air oven, 304.117.26

MATTRADITION

forced air oven

304.117.26

€ 339,00
1695 reward points
MATTRADITION, microwave oven, 304.117.69

MATTRADITION

microwave oven

304.117.69

€ 329,00
1645 reward points
OTROLIG, induction hob with flexible zones, 403.039.34

OTROLIG

induction hob with flexible zones

403.039.34

€ 549,00
2745 reward points
MATALSKARE, forced air oven, 403.687.65

MATALSKARE

forced air oven

403.687.65

€ 339,00
1695 reward points
MATALSKARE, microwave oven, 403.687.70

MATALSKARE

microwave oven

403.687.70

€ 299,00
1495 reward points
SVAVANDE, ceiling-mounted extractor hood, 403.890.89

SVAVANDE

ceiling-mounted extractor hood

403.890.89

€ 699,00
3495 reward points
MATTRADITION, wall mounted extractor hood, 403.891.45

MATTRADITION

wall mounted extractor hood

403.891.45

€ 249,00
1245 reward points
SVALKAS, integrated fridge with freezer compart, A++, 602.823.46

SVALKAS

integrated fridge with freezer compart, A++

602.823.46

€ 329,00
1645 reward points
a_plus_plus
NYTTIG FIL 500, charcoal filter, 2 pack, 203.383.74

NYTTIG FIL 500

charcoal filter, 2 pack

203.383.74

€ 15,00
75 reward points
Not available online