Kitchen appliances

aporrofitires-kai-filtra-gia-aporrofitira

Extractor hood & filters

psugeia-kai-katapsuktes

Fridges & freezers

proiodakouzinailektrikes-suskeues-kouzinasesties-kouzinas

Hobs

pludiria-piaton

Dishwashers

fournoi-mikrokumaton

Microwave ovens

fournoi-kouzinas

Ovens

96 Products
Per: 20
  • 20
  • 40
NYTTIG FIL 120, charcoal filter, 2 pack, 904.213.36

NYTTIG FIL 120

charcoal filter, 2 pack

904.213.36

€ 35,00
175 reward points
VARMD, microwave oven, 104.306.98

VARMD

microwave oven

104.306.98

€ 179,00
895 reward points
HELANDE, decor front, 603.033.82

HELANDE

decor front

603.033.82

€ 15,00
75 reward points
NYTTIG FIL 400, charcoal filter, 502.224.09

NYTTIG FIL 400

charcoal filter

502.224.09

€ 17,00
85 reward points
Not available online
GRANSLOS, microwave oven, 903.009.33

GRANSLOS

microwave oven

903.009.33

€ 479,00
2395 reward points
Not available online
RAFFINERAD, microwave oven, 903.009.52

RAFFINERAD

microwave oven

903.009.52

€ 479,00
2395 reward points
Not available online
SMAKOKA, gas hob, 002.780.74

SMAKOKA

gas hob

002.780.74

€ 159,00
795 reward points
TILLREDA, portable induction hob, 003.316.27

TILLREDA

portable induction hob

003.316.27

€ 59,99
295 reward points
TILLREDA, fridge A+, 003.316.70

TILLREDA

fridge A+

003.316.70

€ 129,00
645 reward points
MATTRADITION, forced air oven, 003.687.67

MATTRADITION

forced air oven

003.687.67

€ 339,00
1695 reward points
SKINANDE, integrated dishwasher, 003.858.37

SKINANDE

integrated dishwasher

003.858.37

€ 529,00
2645 reward points
NYTTIG FIL 650, charcoal filter, 003.953.51

NYTTIG FIL 650

charcoal filter

003.953.51

€ 35,00
175 reward points
NYTTIG FIL 500, charcoal filter, 2 pack, 004.019.55

NYTTIG FIL 500

charcoal filter, 2 pack

004.019.55

€ 35,00
175 reward points
ANRATTA, forced air oven with pyrolytic function, 004.117.18

ANRATTA

forced air oven with pyrolytic function

004.117.18

€ 599,00
2995 reward points
New
FIXA, diffusion barrier, 043.750.85

FIXA

diffusion barrier

043.750.85

€ 6,00
30 reward points
NYTTIG, hob separator for drawer, 102.432.96

NYTTIG

hob separator for drawer

102.432.96

€ 18,00
90 reward points
LIVSLAGA, gas hob, 102.780.83

LIVSLAGA

gas hob

102.780.83

€ 199,00
995 reward points
LAGAN, fridge/freezer A+, 102.823.63

LAGAN

fridge/freezer A+

102.823.63

€ 499,00
2495 reward points
a_plus
SVALNA, integrated fridge A+, 102.823.77

SVALNA

integrated fridge A+

102.823.77

€ 279,00
1395 reward points
UTRUSTA, bracket for oven, 103.019.60

UTRUSTA

bracket for oven

103.019.60

€ 20,00
100 reward points