Kitchen appliances

aporrofitires-kai-filtra-gia-aporrofitira

Extractor hood & filters

psugeia-kai-katapsuktes

Fridges & freezers

proiodakouzinailektrikes-suskeues-kouzinasesties-kouzinas

Hobs

pludiria-piaton

Dishwashers

fournoi-mikrokumaton

Microwave ovens

fournoi-kouzinas

Ovens

119 Products
Per: 20
  • 20
  • 40
  • 100
SMAKOKA, gas hob, 002.780.74

SMAKOKA

gas hob

002.780.74

€ 159,00
795 reward points
MATTRADITION, forced air oven, 003.687.67

MATTRADITION

forced air oven

003.687.67

€ 339,00
1695 reward points
a
Energy Class Information
NYTTIG FIL 650, charcoal filter, 003.953.51

NYTTIG FIL 650

charcoal filter

003.953.51

€ 35,00
175 reward points
NYTTIG FIL 500, charcoal filter, 2 pack, 004.019.55

NYTTIG FIL 500

charcoal filter, 2 pack

004.019.55

€ 35,00
175 reward points
ANRATTA, forced air oven with pyrolytic function, 004.117.18

ANRATTA

forced air oven with pyrolytic function

004.117.18

€ 599,00
2995 reward points
a_plus
Energy Class Information
FIXA, diffusion barrier, 043.750.85

FIXA

diffusion barrier

043.750.85

€ 6,00
30 reward points
LIVSLAGA, gas hob, 102.780.83

LIVSLAGA

gas hob

102.780.83

€ 199,00
995 reward points
UTRUSTA, bracket for oven, 103.019.60

UTRUSTA

bracket for oven

103.019.60

€ 20,00
100 reward points
MATMASSIG, glass ceramic hob, 59 cm, 103.688.23

MATMASSIG

glass ceramic hob, 59 cm

103.688.23

€ 199,00
995 reward points
MATMASSIG, gas hob, 103.768.42

MATMASSIG

gas hob

103.768.42

€ 199,00
995 reward points
MATALSKARE, wall mounted extractor hood, 103.889.77

MATALSKARE

wall mounted extractor hood

103.889.77

€ 249,00
1245 reward points
a
Energy Class Information
UNDERVERK, built-in extractor hood, 103.939.74

UNDERVERK

built-in extractor hood

103.939.74

€ 399,00
1995 reward points
a_plus
Energy Class Information
ANRATTA, microwave combi with forced air, 104.117.65

ANRATTA

microwave combi with forced air

104.117.65

€ 649,00
3245 reward points
MATTRADITION, microwave oven, 104.117.70

MATTRADITION

microwave oven

104.117.70

€ 329,00
1645 reward points
NYTTIG, connecting strip for duo hob, 201.722.98

NYTTIG

connecting strip for duo hob

201.722.98

€ 12,00
60 reward points
FORKYLD, integrated fridge with freezer compart, 203.421.73

FORKYLD

integrated fridge with freezer compart

203.421.73

€ 309,00 € 429,00
1545 reward points
a_plus_plus
Energy Class Information
GRANSLOS, forced air oven, 203.491.41

GRANSLOS

forced air oven

203.491.41

€ 499,00
2495 reward points
a_plus
OMNEJD, ceiling-mounted extractor hood, 203.889.86

OMNEJD

ceiling-mounted extractor hood

203.889.86

€ 849,00
4245 reward points
a_plus_plus
Energy Class Information
GORLIG, oven, 204.117.03

GORLIG

oven

204.117.03

€ 249,00
1245 reward points
a
Energy Class Information
SMAKSAK, microwave combi with forced air, 204.117.60

SMAKSAK

microwave combi with forced air

204.117.60

€ 599,00
2995 reward points